Shalawat Asnawiyyah Dan Keutamaan Membaca Shalawat Asnawiyyah

Posted on

Shalawat Asnawiyyah Dan Keutamaan Membaca Shalawat Asnawiyyah! Shalawat nabi merupakan salah satu ibadah yang tidak dapat di pisahkan dengan umat muslim dimanapun mereka berada. Shalawat adalah sunnah nabi yang dianjurkan bagi seluruh ummatnya. Ada berbagai macam shalawat yang terkenal salah satu diantaranya adalah shalawat asnawiyyah.

Shalawat Asnawiyah
Shalawat Asnawiyah

Shalawat Asnawiyah diakrang oleh KH. R Asnawi Kudus, beliau lahir di kampung Damaran, Kudus pada tahun 1281 H ( 1861 M ). Beliau termasuk keturunan ke-14 dari Sunan Kudus ( Raden Ja’far Shodiq ) dan keturan ke-5 dari Kyai Haji Mutamakin seorang wali yang Kramat di Desa Kajen Margoyoso Pati, yang hidup pada zaman Sultan Agung Mataram. Beliau KH. R Asnawi juga termasuk salah satu pejuang dan pendiri NU ( Nadlatul Ulama )

Shalawat Asnawiyyah adalah shalawat yang begitu memuliakan junjungan kita nabi Muhammad SAW. Shalawat Asnawiyyah menuntun kita untuk dapat membuka hati kita yang telah suram dan tidak dapat menerima kebaikan.

Bacaan Shalawat Asnawiyyah:

Artinya: Wahai Tuhanku berilah sholawat kepada Rasul, Baginda Nabi Muhammad yang punya

rahasia unggul Dan para Nabi dan Rasul, awal akhir mulya betul

Wahai Tuhanku berilah sinar pada hati kami

Dengan cahaya Al-Quran yang agung serta nan suci

Dan bukalah kami sebab baca Qur’an yang teliti

Dan berilah rizqi dengan kefahaman para Nabi untuk kami orang-orang yang membaca dan mengaji Iman tetap sebab Nabi dunia akhirat terpuji

Aman aman aman aman

Amin amin amin amin Ya Tuhan, Tuhan semesta alam

Amin amin amin amin

Apa Saja Keutamaan Shalawat Asmawiyyah?

Dengan membaca Shalawat Asnawiyyah sendiri kita akan mendapatkan ketenangan dalam diri kita dan Allah akan senantiasa untuk menerangi hati kita dengan cahayanya. Kita sebagai manusia perlu untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Dengan mengamalkan Shalawat Nariyyah secara tidak langsung kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah SWT Dzat yang Maha segala-galanya.

Popular:  Shalawat Syajarah Al-Ashl An-Nuraniyyah 

Shalawat Asnawiyyah menuntuk kita untuk dapat membuka hati dan mata kita untuk dapat lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Tidak semua orang mampu untuk dapat mencintai Allah dengan sepenuh hati. Shalawat ini akan menuntun kita agar semakin cinta dan semakin dekat dengan Allah SWT.

Dari lafal yang lain Shalawat Asnawiyyah disebutkan doa mengenai permohonan kepada Allah untuk diberikan pemahaman yang luas. Setiap manusia yang hidup pastilah sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. kebanyakan orang memiliki kesulitan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Orang-orang yang mengamalkan shalawat ini tentunya akan diberikan pemahaman yang lebih kompleks oleh Allah mengenai apa yang seharusnya ia lakukan dan apa yang seharusnya tidak ia lakukan.

Selaras dengan lafal Shalawat Asnawiyyah yang mengartikan bahwa Al-Qur”an adalah penerang hidup manusia. Dengan menjadikan Al Qur’an sebagai dasar memunculkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan yang tidak mungkin pernah mereka bayangkan. Hal ini dikarenakan Allah telah memiliki renacana yang indah kepada setiap ummatnya.

Baca juga : https://sholawat.org/shalawat-an-nuuridz-dzat

Shalawat Asnawiyyah menyiratkan sebuah permohonan doa kepada Allah dan kepada Rasullnya untuk selalu menuntun seseorang dalam setiap langkah hidupnya. shalawat ini adalah bentuk kecintaan umat kepada Allah SWT dan nabinya yitu nabi Muhammad SAW.

Kata “aman” dalam Shalawat Asnawiyyah mengartikan bahwa sebenarnya islam adalah agama yang aman. Tidak ada perselisihan di dalam islam dan islam begitu mencintai adanya kedamaian.  Islam bukanlah agama yang keras dan tidak menerima toleransi akan tetapi islam adalah agama yang begitu memiliki toleransi kepada siapapun.

Mungkin itu saja ulasan mengenai Shalawat Asnawiyyah, semoga memberikan banyak manfaat bagi para pembaca. Sehingga akan mendapatkan syafaad dari nabi Muhammad SAW.

Popular:  Sholawat dan Hukum Sedekah Dalam Ajaran Islam

Incoming search terms:

Gravatar Image
Sholawatbaru adalah situs yang berisi berbagai macam lagu sholawat baik itu az zahir, babul musthofa (BBM) dan al munsyidin lengkap